Adolygiad DVD: Taking Over The Asylum

Mae’r canlynol yn eitem newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae’n enwog am chwarae rhannau mor amrywiol â Dr Who, Hamlet a Casanova ond rhoddwyd y cyfle mawr cyntaf i’r actor Albanaidd David Tennant pan chwaraeodd rôl a fydd yn apelio at rywun sydd â diddordeb yng ngwaith Canolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal.

Nôl yng nghanol y ‘90au, roedd David wedi chwarae rhan mewn cyfres ddrama ar y teledu o’r enw “Taking Over the Asylum”. Roedd David wedi chwarae rhan person ifanc ag anhwylder deubegynol sydd yn dod yn ffrindiau gyda DJ yr ysbyty, McCann (sydd yn cael ei chwarae gan Ken Stott). Mae’r ddau yn sefydlu gorsaf radio, yn annog cleifion i chwarae rhan a breuddwydio o lwyddo go iawn ym myd radio masnachol.

Dywedodd Swyddog Gwybodaeth i Bobl Ifanc Hafal, John Gilheaney: “Cefais wybod am y gyfres gan Uwch Hyfforddwr Amser i Newid Hafal, Gail Silver, sydd yn gweithio yng Ngogledd Cymru; mae Gail yn ddilynwraig selog. Archebais DVD o’r gyfres o Amazon (a gostiodd £4 yn unig) a mwynheais gan ddysgu llawer o’i wylio.

“Mae’r gyfres yn gwyntyllu llawer o faterion iechyd meddwl megis cyflogaeth, meddygaeth, hunan-niweidio a gwahaniaethu, a hynny mewn modd craff, grymus a difyr.

“Mae Ken Stott a David Tennant yn wych. Mae cymeriad Stott yn ddyn caredig iawn sydd yn yfed llawer gormod ac yn cael ei drin yn annheg gan ei fos, sef a rheolwr gwerthu ffenestri brwd (dyn difyr iawn). Mae cymeriad Tennant, Campbell, yn ddyn ifanc sydd yn chwilio am rôl mewn bywyd, gŵr hoffus iawn sydd yn cael ei gamddeall gan ei dad digydymdeimlad. Buaswn yn annog rhywun sydd ag ychydig o ddiddordeb mewn materion iechyd meddwl i wylio’r gyfres hon – byddwch yn dysgu llawer ohoni.”

Efallai y bydd diddordeb gan ymwelwyr â’r Ganolfan ddiddordeb hefyd i wylio drama ysgol y BBC “Waterloo Road” sydd ar hyn o bryd yn cynnal stori ynghylch cymeriad sydd wedi derbyn diagnosis fod sgitsoffrenia arno. Datblygwyd y stori hon gyda chymorth yr ymgyrch gwrth-wahaniaethu Amser i Newid yn Lloegr.

Er mwyn edrych ar gyfweliad David Tennant ar gyfer “Taking Over the Asylum”, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.youtube.com/watch?v=5jiSd6qiOjQ (noder; mae YouTube yn cynnwys ystod o olygfeydd o’r gyfres sydd yn werth edrych arnynt).

Am fwy o wybodaeth am y modd y mae sgitsoffrenia yn cael ei bortreadu ar Waterloo Road, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/1hdacw

Am wybodaeth am ymgyrch Amser i Niwed Cymru, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.timetochangewales.org.uk/