Dringwyr i fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa!

Mae grŵp o weithwyr iechyd meddwl dewr o’r GIG o Gaerdydd a’r Fro wedi bod yn ddigon caredig i fynd ati i gasglu arian i Hafal drwy fynd i’r afael â’r Her Tri Chopa – ar yr un diwrnod ag y bydd defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn dringo Pen y Fan fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”.

Mae’r her Tri Chopa yn ymwneud â rhoi cynnig ar ddringo’r tri mynydd uchaf yn yr Alban, Lloegr a Chymru sef Ben Nevis (1,344m), Scaffell Pike (978m) a’r Wyddfa (1,085m), a hynny i gyd o fewn 24 awr – pellter anhygoel o 27 milltir ac uchder o 3000m.

Mae’r Her yn rhan o daith ddringo Pen y Fan sy’n rhan o’r ymgyrch “Symud i Fyny” ac sydd yn cael ei chynnal ar ddydd Gwener, Mai’r 11eg.
“Mae’r Her Tri Chopa yn cynnwys yr her ychwanegol o gysgu ar fws mini, delio gyda’r amodau tywydd/traffig sydd yn amhosib eu rhagweld, coginio yn yr awyr agored a cheisio gyrru ymlaen gyda chydweithwyr wrth wario 24 awr lafurus yng nghwmni’n gilydd!” dywed Alison Carpenter o’r tîm Tri Chopa.

“Roeddem wedi dewis codi arian ar gyfer Hafal,” dywedodd Alison, “gan fod y mudiad yn darparu cyfleoedd anhygoel i bobl i gofleidio eu bywydau. Maddeuwch i am y mwysair ond mae Hafal yn darparu “map, cwmpawd a phecyn cymorth” i’r rhai hynny sydd wedi profi trafferthion iechyd meddwl ac mae hyn yn rhoi cyfeiriad a phwrpas; gyda’r nod yn y pendraw o adfer iechyd a lles cyffredinol.”

Tra y bydd y Tîm Tri Chopa yn cychwyn eu sialens, bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn dringo Pen y Fan – y mynydd uchaf yn unrhyw ran o dde Prydain sydd ag uchder o 886 metr uwchlaw lefel y môr.

Esboniodd Lee McCabe, cyn ddefnyddiwr gwasanaeth sydd nawr yn gweithio fel Ymarferydd Adferiad: “Mae’r daith ddringo yn symbolaidd: rydym am ddangos sut y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru yn medru arwain y ffordd, mynd â gwasanaethau i lefelau newydd a chyrraedd uchelfannau newydd o ran ymrymuso eu hunain drwy elwa o’r mwyaf o’r cyfleoedd sydd yn cael eu darparu gan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru), y Mesur Gofalwyr a Strategaeth Iechyd Meddwl newydd Llywodraeth Cymru.”

Am fwy o wybodaeth ar yr ymgyrch ‘Symud i Fyny’, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/index.php

Mae’r sawl sydd yn mynd i’r afael â’r Her Tri Chopa- Alison, Sam Brown, Rhiannon Davies, Maria Coombes, Justin Williams, Anthony Coombes, Steven Ford, Paul Emmerson, Julie Crutcher, Darren Stevens – wedi sefydlu tudalen JustGiving i bobl sydd am noddi eu her. Dyma’r ddolen: www.justgiving.com/threepeakschallenge-in-crisis

Mae’r Ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan Bipolar UK, Hafal a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/index.php

Cofiwch i gadw golwg ar dudalen Facebook Hafal am y lluniau a’r newyddion diweddaraf am yr ymgyrch…