Hafal yn cyhoeddi maniffesto Etholiad Llywodraeth Leol

Mae Hafal wedi cyhoeddi ei Faniffesto Iechyd Meddwl ar gyfer yr Etholiadau Llywodraeth Leol sydd i’w cynnal cyn hir ar ddydd Iau, Mai’r 3ydd.

Mae maniffesto’r elusen yn cynnwys pum pwynt allweddol:

1. Mae pobl ag afiechyd meddwl difrifol angen ymrwymiad gan gynghorau lleol i ddiogelu a gwella gwasanaethau sydd ar eu cyfer.

2. Mae angen i wasanaethau cymdeithasol i chwarae rhan lawn wrth gefnogi pobl ag afiechyd meddwl difrifol.

3. Mae cynghorau lleol angen cefnogi’r modd y mae’r Mesur Iechyd Meddwl newydd (cyfraith iechyd meddwl newydd Cymru) yn cael ei ddarparu.

4. Mae cynghorau lleol angen cefnogi gofalwyr.

5. Dylai cynghorau lleol hyrwyddo dewis.

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones: “Mae ein 1,300 o Aelodau sydd ar draws y 22 yng Nghymru yn galw ar Lywodraeth Leol i wneud iechyd meddwl yn flaenoriaeth yn y pedair blynedd nesaf drwy fynd i’r afael â’r materion allweddol yma. Mae angen i bawb ohonom i ddefnyddio ein pleidlais er mwyn sicrhau bod y bobl sydd â’r anghenion mwyaf yng Nghymru – gan gynnwys pobl ag afiechyd meddwl difrifol – yn derbyn cefnogaeth ddibynadwy a chyson gan gynghorau lleol.”

Er mwyn darllen maniffesto Hafal yn llawn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/pdf/Maniff_111111.pdf