Rheithfarn naratif yn cael ei chofnodi yn y cwest

Mae rheithfarn naratif wedi ei chofnodi mewn cwest i mewn i farwolaeth claf yn Ysbyty’r Tywysog Phillip, Llanelli.

Bu farw David Anthony Jones yn ei ystafell ysbyty ar Fedi’r 20fed 2010, a hynny o fewn awr i roi diwedd ar drefniadau a oedd yn golygu ei fod yn cael ei oruchwylio am fod yna beryg y byddai’n lladd ei hun.

Dywedodd Dr Carl Hooper, Arweinydd y Rhaglen Glinigol ar gyfer Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu, Bwrdd Iechyd Hywel Dda: “Ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda, hoffwn estyn fy nghydymdeimlad dwysaf ac edifeirwch i deulu Mr Jones.

“Rydym wir wedi ystyried yn ddifrifol yr angen i gwestiynu pob un agwedd o’n gwasanaeth er mwyn deall sut y gwnaeth hyn ddigwydd a sut y mae modd atal hyn rhag digwydd eto.

“Hoffwn argyhoeddi’r teulu a’r cyhoedd bod newidiadau eisoes wedi eu gwneud er mwyn sicrhau diogelwch cleifion sydd yn ein gofal.”

Mae rheithfarn naratif yn rheithfarn sydd ar gael i grwneriaid yn Lloegr a Chymru yn dilyn cwest. Mewn rheithfarn o’r fath, mae amgylchiadau’r farwolaeth yn cael eu cofnodi ond nid yw’n cael ei briodoli i unigolyn sydd yn cael ei enwi.

Er mwyn darllen mwy am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/sv81cw