Symud i Fyny!

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal Dave Smith nawr ar gael ar-lein.

Yn yr erthygl y mis hwn, mae Dave yn ysgrifennu am lansiad “Symud I Fyny”, sef ymgyrch newydd sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac wedi ei chefnogi gan Hafal mewn cydweithrediad â Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl.

Er mwyn darllen colofn Dave, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/1ll7cw

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/movin-on-up.php