Mwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn dringo Pen y Fan!

Roedd mwy na o 100 ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol wedi dringo Pen y Fan heddiw (11eg Mai) fel rhan o “Symud I Fyny”, ymgyrch genedlaethol sydd yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr ar draws Cymru. Gyda’r mynydd yn 886 metr uwchlaw lefel y môr, Pen y Fan, un o’r Bannau Brycheiniog, yw’r copa uchaf yn ne Prydain.

Roedd y cerddwyr wedi mynd ati i ddringo’r mynydd er mwyn dynodi’r cam i fyny o ran yr ymgyrchu gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ym 2012 – blwyddyn hanesyddol pan fydd y Mesur Iechyd Meddwl, Mesur Strategaeth ar gyfer Gofalwyr a’r Strategaeth Iechyd Meddwl oll yn addo i ddarparu hawliau a chyfleoedd newydd.

Dywedodd Christine Evans, defnyddiwr gwasanaeth o Gastell Nedd Port Talbot: “Roedd yn daith ddringo wych! Roedd y cerddwyr wir wedi cael amser da wrth ddod i ‘nabod ei gilydd ac roedd sefyll ar gopa’r mynydd yn deimlad gwych.

“Mae’r diddordeb yr ydym wedi ei gael gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol ar draws Cymru wedi bod yn anferth. Ac rwy’n siŵr y bydd yna gymaint o ddiddordeb wrth i ni ddringo’r Wyddfa ym Mis Medi.

“Mae’r teithiau dringo yn symbolaidd: rydym am ddangos sut y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru yn medru arwain y ffordd, mynd â gwasanaethau i lefel newydd a chyrraedd uchelfannau newydd.”

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 22 digwyddiad sirol wythnosol yn ogystal â dwy daith dringo mynydd gyda defnyddwyr gwasanaeth yn dringo Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog a chopa uchaf Cymru, yr Wyddfa. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru, a hefyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”, bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cynnal Seminar ar Fai’r 17eg yn Llanfair-ym-Muallt er mwyn datblygu eu deialog parhaus gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl.
• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ar Twitter, ewch i: http://twitter.com/hafal