Nid yw Cynlluniau Gofal a Thriniaeth yn “ymarfer o lenwi ffurflenni yn unig”

Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal, Dave Smith,, nawr ar gael ar-lein.
Thema’r erthygl y mis hwn yw Cynlluniau Gofal a Thriniaeth.
Er mwyn darllen colofn Dave, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/yqfnew
Bydd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC yn lansio’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) ar y cyd gyda chyhoeddiad newydd Hafal, “Cynllunio Gofal a Thriniaeth: canllaw cam wrth gam ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd” yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd ar Fehefin 11eg.
FACEBOOK: Mae colofn Western Mail ddiweddaraf Hyfforddwr Claf Arbenigol Hafal, Dave Smith, nawr ar gael ar-lein. Thema’r erthygl y mis hwn yw Cynlluniau Gofal a Thriniaeth. Er mwyn darllen colofn Dave, ewch os gwelwch yn dda i: http://tiny.cc/yqfnew