Roedd yr ymgyrch “Symud I Fyny” wedi cyrraedd Abertawe heddiw!

Mae’r digwyddiad yn cael ei gynnal yn ystod yr un wythnos ag y mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth y Llywodraeth ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru” ar gyfer ymgynghoriad.

Dywedodd Lee McCabe, Arweinydd Practis gyda Hafal sydd â phrofiad personol o afiechyd meddwl difrifol: “Wedi’r darlleniad cychwynnol, rydym yn credu fod yna lawer o bethau da yn y Strategaeth newydd a’i bod yn cefnogi’r Mesur Iechyd Meddwl o ran hyrwyddo cynllunio gofal effeithiol.

“Fodd bynnag, rydym yn bwriadu craffu’r Strategaeth yn fanwl er mwyn sicrhau bod pobl ag afiechyd meddwl difrifol yn elwa. Wedi’r cyfan, dyma’r bobl sydd angen y gefnogaeth fwyaf gan wasanaethau.”

Dywedodd Eric Ware, defnyddiwr gwasanaeth gyda phrosiect Hafal Abertawe: “Er bod yna neges ddifrifol i’r ymgyrch, roedd y digwyddiad yn llawer o hwyl. Mae’r fan wersylla clasurol o hyd yn denu pobl ond mae pobl yn caru’r mynydd mudol. Mae’n golygu bod bydd modd iddynt gael lluniau o’u hunain ar gopa eiraog, yn cael eu herlid gan ieti os ydynt yn dymuno!”

Roedd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn nigwyddiad Abertawe wedi cael y cyfle i drafod y Strategaeth newydd, canfod mwy am y Mesur Strategaeth ar gyfer Gofalwyr a gwyntyllu sut y mae modd iddynt elwa o’r mwyaf ar y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd sydd wedi eu rhagnodi gan y Mesur Iechyd Meddwl.
Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr

gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 22 digwyddiad sirol wythnosol yn ogystal â dwy daith dringo mynydd gyda defnyddwyr gwasanaeth yn dringo Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog a chopa uchaf Cymru, yr Wyddfa. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru, a hefyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”, bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cynnal Seminar ar Fai’r 17eg yn Llanfair-ym-Muallt er mwyn datblygu eu deialog parhaus gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ar Twitter, ewch i: http://twitter.com/hafal