Ymgyrch “Symud I Fyny” 2012 yn Cychwyn ym Merthyr!

Roedd yr ymgyrch “Symud I Fyny” wedi cael dechreuad gwych heddiw ym Merthyr! Roedd digwyddiad “Symud I Fyny” wedi ei gynnal ym mhrosiect Hafal yn Ystâd Ddiwydiannol Pant yn Nowlais ac roedd yn cynnwys sinema mudol, ‘fan wersylla’ VW clasurol a ‘mynydd mudol’.

Roedd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn y digwyddiad wedi cael y cyfle i drafod y Strategaeth Iechyd Meddwl newydd (mae disgwyl y bydd drafft yn cael ei gyhoeddi cyn hir ar gyfer ymgynghoriad), canfod mwy am y Mesur Strategaeth ar gyfer Gofalwyr ac archwilio sut y mae iddynt elwa o’r mwyaf o’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd sydd wedi eu rhagnodi gan y Mesur Iechyd Meddwl.

Dywedodd Lee McCabe, Ymarferydd Adferiad ym mhrosiect Hafal sydd â phrofiad personol o afiechyd meddwl difrifol: “Nod yr ymgyrch yw elwa o’r mwyaf ar y cyfleoedd ar gyfer adferiad sydd yn cael eu darparu gan Strategaeth Iechyd Meddwl newydd Llywodraeth Cymru a’r Mesur Iechyd Meddwl newydd sydd yn dod i rym yn ystod 2012.

“Mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi cael cryn dipyn o lwyddiant wrth ymgyrchu ar gyfer cyfraith iechyd meddwl newydd yng Nghymru. Rydym am fynd nawr â’n hymgyrchu i lefel newydd a chwarae rhan lawn yn natblygiad y Strategaeth Iechyd Meddwl newydd a sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn elwa o’r mwyaf o’u hawliau newydd o dan y Mesur Iechyd Meddwl a’r Mesur Gofalwyr.”

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys 22 digwyddiad sirol wythnosol yn ogystal â dwy daith dringo mynydd gyda defnyddwyr gwasanaeth yn dringo Pen y Fan ym Mannau Brycheiniog a chopa uchaf Cymru, yr Wyddfa. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru, a hefyd yn y Cynulliad Cenedlaethol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd. Fel rhan o’r ymgyrch “Symud I Fyny”, bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn cynnal Seminar ar Fai’r 17eg yn Llanfair-ym-Muallt er mwyn datblygu eu deialog parhaus gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf am ddigwyddiadau ar Twitter, ewch i: http://twitter.com/hafal