A fedrwch chi helpu?

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php

Mae myfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn edrych i gyfweld pobl ag aelod o’r teulu sydd wedi derbyn diagnosis o sgitsoffrenia, a hynny ar gyfer prosiect sydd yn cael ei gefnogi gan bwyllgor moeseg Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd.

Nod astudiaeth Matilda Bradford yw ennyn dealltwriaeth well o sgil-effaith yr afiechyd ar deuluoedd a sut y mae modd i weithwyr iechyd proffesiynol i fynd i’r afael â hyn. Os ydych yn dod o ardal De Cymru ac eisiau gwybod mwy am yr astudiaeth, e-bostiwch Matilda os gwelwch yn dda: matildabradford@hotmail.com