Cynlluniau Gofal a Thriniaeth holistaidd wedi eu cyflwyno heddiw!

Wedi blynyddoedd lawer o ymgyrchu, mae defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd wedi derbyn yr hawl gyfreithiol heddiw, o’r diwedd, i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd sydd yn mynd i’r afael ag wyth maes yn eu bywydau.
Mae’r Cynlluniau newydd, sydd yn rhan o’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol, yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth i fabwysiadu dull cynhwysfawr tuag at eu hadferiad o afiechyd meddwl difrifol drwy gofnodi eu holl amcanion adferiad ac anghenion cymorth (yr wyth maes bywyd yw llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith a galwedigaeth).
Wrth wneud sylw ar gyflwyniad y Cynlluniau newydd, dywedodd Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones: “Mae cyflwyno’r Cynlluniau Gofal a Thriniaeth yn cynrychioli carreg filltir wirioneddol yn hanes deddfwriaeth iechyd meddwl a darpariaeth gwasanaeth yng Nghymru.”
Er mwyn darllen barn Bill ar bwysigrwydd heddiw, ewch i ymweld â’i flog os gwelwch yn dda: http://billwaldenjones.blogspot.co.uk/2012/06/d-day-6-june.html