SYMUD I FYNY 2012: Defnyddwyr gwasanaeth Caerdydd yn dathlu cyflwyniad y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth, a hynny ar ôl aros gyhyd

Roedd yna naws o ddathlu yn y digwyddiad ymgyrch “Symud I Fyny” heddiw yng Nghaerdydd.

Yr wythnos hon, wedi blynyddoedd lawer o ymgyrchu, mae defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl eilaidd wedi derbyn yr hawl gyfreithiol o’r diwedd i gael Cynllun Gofal a Thriniaeth holistaidd sydd yn mynd i’r afael ag wyth maes yn eu bywydau

Mae’r Cynlluniau newydd, sydd yn rhan o’r Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) hanesyddol,  yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth i fabwysiadu dull cynhwysfawr tuag at eu hadferiad o afiechyd meddwl difrifol drwy gofnodi eu holl amcanion adferiad ac anghenion cymorth (yr wyth maes bywyd yw llety; addysg a hyfforddiant; cyllid ac arian; meddygol a ffurfiau eraill o driniaeth gan gynnwys ymyriadau seicolegol; rhianta neu berthnasau gofalu; gofal personol a lles corfforol; cymdeithasol, diwylliannol neu ysbrydol; gwaith a galwedigaeth).

Ddydd Llun, bydd Hafal yn lansio cyhoeddiad newydd sydd wedi ei ddylunio er mwyn caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth i elwa o’r mwyaf o’r Cynlluniau. Bydd y canllaw, “Care and Treatment Planning: a step-by-step guide for secondary mental health service users” yn cael ei lansio ar y cyd â’r Cod Ymarfer ar gyfer y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC yn Adeilad y Pierhead, Caerdydd. (Er mwyn edrych ar ganllaw Hafal ar-lein,  cliciwch yma os gwelwch yn dda. Er mwyn edrych ar y Cod Ymarfer, cliciwch yma.)

Wrth wneud sylw ar y Cynlluniau newydd a lansiad canllaw Hafal cyn hir, dywedodd y defnyddiwr gwasanaeth Luke Rowlands o Gaerdydd: “Mae hen Gynllun Gofal gennyf ar hyn o bryd na sydd yn edrych ar yr wyth maes bywyd. Rwy’n disgwyl ymlaen ar dderbyn Cynllun Gofal a Thriniaeth newydd a rhywun yn eistedd lawr gyda mi i drafod am bethau ar wahân i feddyginiaethau. Mae cyflwyniad canllaw newydd Hafal yn gam positif ymlaen hefyd. Mae’r canllaw, ynghyd â’r gefnogaeth gan brosiect Hafal yng Nghaerdydd, yn mynd i gefnogi pobl fel fi i wneud y mwyaf o’r newidiadau cyffrous sydd yn digwydd mewn iechyd meddwl yng Nghymru.”

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru, sef yr Wyddfa, ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin ryngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol. 

·         Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.

·         Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org

·         Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal_