SYMUD I FYNY 2012: Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn galw am fwy o wasanaethau arbenigol ar gyfer gofalwyr iechyd meddwl yn ystod Wythnos Gofalwyr 2012

Mae’r angen am fwy o wasanaethau arbenigol ar gyfer gofalwyr y bobl hynny sydd ag afiechyd meddwl difrifol yn un o’r pwyntiau a drafodwyd heddiw yn nigwyddiad “Symud I Fyny” yn Rhydaman, Sir Gaerfyrddin.
Mae’n Wythnos Gofalwyr yr wythnos hon. Nod ymgyrchwyr ar draws y DU yw amlygu sut y mae gofalwyr yn medru aberthu eu hiechyd a’u lles eu hunain yn sgil eu rôl gofalu. Mae arolwg Wythnos Gofalwyr yn dangos fod dau o bob pum gofalwr di-dâl yn aberthu eu hiechyd eu hunain drwy ddiystyru’r angen am ofal meddygol er mwyn gofalu am anwylyd sydd yn sâl, eiddil neu anabl (am fwy o wybodaeth, ewch i http://carersweek.org/).

Wrth siarad am y materion sydd yn effeithio ar ofalwyr, dywedodd Christine Williams, sydd â’i mab 31 mlwydd oed wedi derbyn diagnosis yn ddiweddar fod sgitsoffrenia arno: “Rwyf yn croesawu’r Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) (a gyflwynwyd yn Ionawr 2010) ond wrth edrych arno mewn mwy o fanylder, yr hyn y mae’r gyfraith yna yn ei wneud yw gosod anghenraid ar y GIG ac awdurdodau lleol i lunio Strategaeth ar gyfer darparu gwybodaeth i ofalwyr.

“Mae hyn yn iawn ond yr hyn sydd bwysicach yw ansawdd y gefnogaeth yr ydym yn ei dderbyn. Rydym am dderbyn asesiadau cynhwysfawr sydd yn cael eu cefnogi gan ddarpariaeth gwasanaeth. Nid oes unrhyw bwrpas rhoi gwasanaethau cyffredinol i ni – yr hyn sydd angen yw gwasanaethau arbenigol. Mae llawer o wasanaethau i ofalwyr wedi eu dylunio ar gyfer pobl sydd yn gofalu unigolion sydd yn anabl neu’n blant.”

Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal gyda’r uchafbwynt yn daith ddringo i gopa uchaf Cymru ym mis Medi. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol yn Sioe Frenhinol Cymru ac, ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, yn y Cynulliad Cenedlaethol.

 
• Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch i dudalen Facebook Hafal.
• Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch “Symud I Fyny”, ewch os gwelwch yn dda i: www.hafal.org
• Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf ar Twitter, ewch os gwelwch yn dda i: http://twitter.com/#!/hafal
• Am fwy o wybodaeth am Wythnos Gofalwyr 2012, ewch os gwelwch yn dda i: http://carersweek.org/
• Am fwy o wybodaeth am y Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010 , cliciwch yma os gwelwch yn dda