Arbenigwr o’r UDA yn cefnogi Hafal

Mae Suzanne Vogel-Scibilia, cyn Lywydd y National Alliance of Mental Illness (NAMI) – sef mudiad iechyd meddwl mwyaf yn y byd – wedi ymweld â Hafal heddiw.

Roedd Suzanne, defnyddiwr gwasanaeth a seiciatrydd, wedi chwarae rôl hanfodol o ran llwyddiant “In Our Own Voice”, sef rhaglen addysg gyhoeddus unigryw’r UDA a brofodd yn ysbrydoliaeth allweddol i’r rhaglen hyfforddiant sydd yn cael ei darparu gan Hafal ar ran Amser i Newid Cymru, sef yr ymgyrch sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac sydd yn anelu i leihau’r stigma a gwahaniaethu sydd wedi eu hwynebu gan bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Yn ystod ei hymweliad, roedd Suzanne, sydd ar hyn o bryd yn Llywydd NAMI Pennsylvania ac yn Athro Clinigol Cynorthwyol ym Mhrifysgol Pittsburgh, wedi rhoi cyflwyniad i ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a staff am waith NAMI.

Dywedodd Suzanne: “Mae Amser i Newid Cymru yn rhoi cyfle gwych i newid bywydau pobl ag afiechyd meddwl a’u teuluoedd drwy leihau stigma.

“Fel defnyddiwr gwasanaeth fy hunan, rwyf yn gwerthfawrogi eich dull. Mae’r rhaglen addysgol hon yn ystyrlon ac wedi ei phrofi gan amser ac yn dwyn effaith ar fywydau pobl sydd yn byw o ddydd i ddydd gydag anghenion iechyd meddwl a’r cyhoedd yn gyffredinol.

“Mae Amser i Newid Cymru wir wedi creu argraff arnaf – mae ei ddyluniad, staff a chyflwynwyr yn hynod wybodus. Mae’r rhaglen yn berffaith i leihau stigma a gwahaniaethu.

Wrth wneud sylw ar ymweliad Suzanne, dywedodd Kevin Mort, Rheolwr Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal: “Roedd cyflwyniad Suzanne wedi rhoi cyngor ymarferol amhrisiadwy i ni a bu’n ysbrydoliaeth enfawr. Yn fwy na dim, roedd wedi dilysu ein cred sef – er mwyn cyfathrebu neges gwrth-wahanaiethu yn effeithiol – rhaid ei fod yn cael ei gyfathrebu yn bersonol gan y bobl hynny sydd ag arbenigedd go iawn – pobl sydd wedi byw ag afiechyd meddwl.”

Am fwy o wybodaeth am NAMI, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.nami.org/

Am fwy o wybodaeth am Amser i Newid Cymru, ewch os gwelwch yn dda i: http://timetochangewales.org.uk/