Defnyddwyr gwasanaeth yn mynd â’r ymgyrch am wasanaethau iechyd meddwl gwell i

Bydd “Symud I Fyny”, yr ymgyrch sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth ac sydd yn anelu i fynd â gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru i’r lefel nesaf, yn ymweld â Sioe Frenhinol Cymru wythnos nesaf.

Mae’r ymgyrch, sydd yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Sefydliad Iechyd Meddwl, wedi denu diddordeb sylweddol ers ei lansiad ym mis Mai ac mae disgwyl iddi dderbyn llawer o sylw wrth ymweld â digwyddiad amaethyddol mwyaf y DU ar ddydd Mercher, 25ain Gorffennaf.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys bws sinema, ‘mynydd mudol’ a fan wersylla VW sydd werth ei gweld. Mae’r fan wersylla – model VW Samba 1964 gyda 21 ffenestr o Colorado ac sydd wedi ei adnewyddu yn llwyr gyda darnau gwreiddiol – wedi bod yn gryn atyniad yn ystod yr ymgyrch eleni ac roedd yn hynod boblogaidd yn y Sioe Frenhinol y llynedd hefyd.

Mae uchafbwyntiau o’r ymgyrch hyd yma yn cynnwys: taith ddringo symbolaidd gan fwy na 100 o ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl, gofalwyr a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol i fyny Pen y Fan, sef y pwynt uchaf yn neheubarth Prydain; seminar arloesol “Symud I Fyny” lle y bu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn parhau â’u “deialog o bobl gydradd” gydag uwch wneuthurwyr polisi a darparwyr gwasanaethau iechyd meddwl; a chyfres o ddigwyddiadau wythnosol hwyliog a llawn gwybodaeth ar draws Cymru. Bydd yr ymgyrch yn gorffen gyda thaith ddringo i gopa uchaf Cymru, yr Wyddfa, ym mis Medi.

Wrth wneud sylw ar yr ymgyrch, dywedodd Prif Weithredwr Hafal Bill Walden-Jones: “‘Mae ‘Symud I Fyny’ wedi cael ymateb gwych gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae’r ymgyrch wir wedi cipio dychymyg y cyhoedd.

“Mae 2012 yn flwyddyn bwysig i ddefnyddwyr gwasanaeth oherwydd y ffaith fod Cynlluniau Gofal a Thriniaeth newydd a holistaidd wedi eu cyflwyno ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd. Mae’r ymgyrch wedi adlewyrchu’r newidiadau deinamig sydd yn digwydd yng Nghymru ac wedi arwain at lawer o syniadau ar sut y mae defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl yn medru elwa o’r mwyaf ar y cyfleoedd sydd i’w cyflwyno yn sgil y ddeddfwriaeth ardderchog sydd gennym yng Nghymru. Mae defnyddwyr gwasanaeth, staff a gofalwyr wir yn edrych ymlaen at fynd â’r ddadl ymlaen i Sioe Frenhinol Cymru eleni; mae’n addo bod yn fywiog, yn llawn gwybodaeth ac yn dipyn o hwyl.”