Llywodraeth Cymru i dderbyn deiseb yn galw am wasanaeth anhwylder bwyta i bobl ifanc

Mae’r canlynol yn stori newyddion o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

Mae mam, sydd â merch yn ei harddegau sydd wedi derbyn diagnosis fod anorecsia arni, yn mynd i gyflwyno deiseb i Lywodraeth Cymru’r mis hwn yn gofyn am wasanaeth anhwylder bwyta arbenigol i bobl ifanc yng Nghymru.

Roedd merch Helen Missen, Sophie, wedi ei chyfeirio at y Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc (CAMHS) ar ôl derbyn y diagnosis pan oedd yn 15.

Dywedodd Mrs Missen wrth y BBC bod CAMHS yn ddefnyddiol, ond dros amser, byddai Sophie wedi elwa yn fwy o dderbyn triniaeth arbenigol ar gyfer anhwylder bwyta penodol. Yn y pendraw, bu rhaid i Mrs Missen chwilio am gymorth ar gyfer ei merch y tu allan i Gymru a’r GIG.

Dywedodd Llywodraeth Cymru wrth y BBC nad oes yna amserlen ar gyfer y fath wasanaeth ond roedd cysylltiadau agos wedi eu datblygu gyda thimau iechyd meddwl.

Am fwy o wybodaeth am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-18755034

Er mwyn darllen cyfrif gwirfoddolwr Hafal, Leanne Kelly, sydd wedi ennill gwobr, o’i phrofiad hi o anorecsia, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/pdf/12_lives_wel.pdf