“Nid yw defnyddwyr gwasanaeth am weld Strategaeth ddiwygiedig; maent am weld cynllun cyflenwi!

Strategaeth newydd Llywodraeth Cymru, “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl” oedd y prif destun trafod yn nigwyddiad “Symud i Fyny” heddiw yn Ynys Môn.

Dywedodd Arweinydd Practis Hafal Ynys Môn, Heather Russell-Hughes: “Yma ar Ynys Môn, rydym ni, fel gweddill Cymru, yn frwd i gefnogi ymateb y Panel Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr i’r Strategaeth. Roedd digwyddiadau ymgynghori wedi gorffen ym mis Gorffennaf; roedd bron i 400 o ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi cefnogi barn y Panel a oedd yn ymateb gwych. Rydym nawr yn aros i weld beth fydd ymateb y Llywodraeth. Nid yw defnyddwyr gwasanaeth am weld Strategaeth ddiwygiedig yn unig; maent am weld cynllun cyflenwi. Ni fydd cleifion a theuluoedd yn fodlon gyda dim byd llai na set o dargedau diriaethol ar gyfer gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl eilaidd a fydd yn sicrhau fod rheolwyr GIG ac awdurdodau lleol yn cael eu dal yn atebol.”

Digwyddiad “Symud I Fyny” heddiw oedd y cyntaf mewn cyfres sydd i’w cynnal ar draws Gogledd Cymru o fewn y mis nesaf. Uchafbwynt yr ymgyrch fydd taith ddringo i fyny copa uchaf Cymru, yr Wyddfa, ym mis Medi. Dywedodd Heather: “Mae’r daith ddringo wedi creu llawer iawn o ddiddordeb. Bydd yn symbolaidd: rydym am ddangos sut y mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yng Nghymru yn medru arwain y ffordd gan fynd â gwasanaethau i lefel newydd drwy elwa o’r mwyaf ar y cyfleoedd sydd yn cael eu darparu gan y Mesur Iechyd Meddwl, y Mesur Gofalwyr a’r Strategaeth newydd.

“Mae’r daith ddringo hefyd yn darparu cyfle ardderchog i gymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol – sydd mor bwysig o ran adferiad o afiechyd meddwl – a chael hwyl ar y ffordd!”
Mae’r ymgyrch “Symud I Fyny” yn cael ei chynnal gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Hafal, Bipolar UK a’r Mental Health Foundation. Mae 22 digwyddiad sirol wythnosol yn cael eu cynnal. Bydd yr ymgyrch hefyd yn cynnwys stondin rhyngweithiol ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Am fwy o luniau o’r digwyddiad, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.
Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch, ewch os gwelwch yn dda i http://www.hafal.org/.
Cyhoeddwyd ymateb llawn i’r Strategaeth Iechyd Meddwl drafft gan Hafal heddiw. Cliciwch yma er mwyn lawrlwytho copi.