Astudiaeth Achos – Y Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc

Mae’r canlynol yn eitem o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_news.php.

Mae George (nid dyma ei enw go iawn) wedi dioddef o iselder a gorbryder ers ei fod yn 13 mlwydd oed.

Yn anffodus, nid yw George, sydd erbyn hyn yn 18, erioed wedi derbyn cefnogaeth gan ei deulu ers bod yn sâl, a hynny am “nad ydynt yn credu bod afiechyd meddwl yn bodoli.”

Er mwyn darllen sut y mae George wedi ymdopi ar hyd y blynyddoedd a sut y mae’r prosiect ‘Camau Bach’ ym Mhowys, sydd yn cael ei ddarparu gan Hafal mewn partneriaeth â’r elusen leol Rekindle, wedi ei helpu ar ei daith tuag at adferiad, ewch i ymweld â’r Ganolfan drwy gyfrwng y cyfeiriad gwefan uchod.

Am fwy o wybodaeth am waith Rekindle a Hafal ym Mhowys, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/powys.php

Am fwy o wybodaeth am ‘Camau Bach’, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/shortstepsproject.php