Y gwaharddiad ar ASau sydd â salwch meddwl i ddod i ben

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cefnogi mesur aelod preifat gan Gavin Barwell AS sydd yn anelu i ddiddymu cyfraith hynafol sydd yn golygu fod ASau sydd yn cael eu cadw yn yr ysbyty o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl am fwy na chwe mis yn colli eu sedd. 

Dywedodd Mr Barwell wrth Dŷ’r Cyffredin heddiw: “Mae’r gyfraith bresennol yn gwahaniaethu ac yn hollol wrthun.” 

Yn ystod y ddadl heddiw, dywedodd y Dirprwy Brif Weinidog Nick Clegg: “Rwyf wrth fy modd yn medru cefnogi’r mesur aelod preifat hwn sydd yn mynd i’r afael â phroblem yn Nhŷ’r Cyffredin – sef fy ngweithle i. 

“Yn yr oes sydd ohoni, mae’n chwerthinllyd nad yw person yn mynd cyfrannu at fywyd cyhoeddus os ydynt wedi cael problemau gyda’u hiechyd meddwl. Nid oes yna le i wahaniaethu fel hyn mewn cymdeithas fodern ac mae’n gywir fod y rheolau yma yn cael  eu diddymu.”

Dywedodd Paul Jenkins, prif weithredwr yr elusen iechyd meddwl Rethink Mental Illness, sydd wedi bod yn ymgyrchu o blaid newid yn y gyfraith: “Gobeithio y bydd ASau yn manteisio ar y cyfle hanesyddol hwn i weithredu ar eu geiriau drwy gefnogi’r mesur a rhoi diwedd ar y cyfreithiau hen ffasiwn a gwahaniaethol yma.”

Am fwy o wybodaeth am y stori hon, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-19597215