‘MEIC’ YN DERBYN MWY O GYLLID

Mae’r canlynol yn eitem o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

Mae cyllid ychwanegol o £100,000 o Lywodraeth Cymru wedi ei glustnodi ar gyfer y gwasanaeth cyngor i bobl ifanc, ‘Meic’.

Mae’r arian wedi ei glustnodi gan y Dirprwy Weinidog dros Blant a Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC, a hynny yn ei hymateb i’r gofynion cynyddol sydd yn cael eu gosod ar y llinell gymorth eiriolaeth a chyngor.

Ers sicrhau bod y llinell gymorth ar gael 24 awr y dydd a 7 diwrnod yr wythnos ers Ionawr 2011, mae 8,734 o blant a phobl ifanc wedi cysylltu gyda ‘Meic’. Mae’r gwasanaeth wedi straffaglu i ymdopi gyda’r lefel uchel o alw a’r cymhlethdod cynyddol mewn achosion penodol. Bydd yr arian ychwanegol yn cael ei fuddsoddi yng ngwasanaeth ‘Meic’ er mwyn mynd i’r afael â’r materion yma rhwng nawr a 2013.

Wrth wneud sylw ar y cyllid ychwanegol, dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Lesley Griffiths AC: “Mae Meic yn darparu cyngor ac eiriolaeth i bobl ifanc a bydd yr arian yma yn helpu’r gwasanaethau i barhau i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau ifanc.

“Mae pobl ifanc yn amlwg yn cydnabod fod hwn yn wasanaeth y mae modd iddynt droi ato wrth brofi trafferthion, ac yn hyn o beth, mae wedi dioddef yn sgil ei lwyddiant ei hun.

“Rwyf yn falch i weld Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu agwedd hirdymor ac yn dangos ymrwymiad parhaus i eiriolaeth a chymorth i bobl ifanc ar draws Cymru.”

Am fwy o wybodaeth ar Meic, ewch os gwelwch yn dda i: www.meiccymru.org/