“Siarad am Dabŵs”

Mae’r canlynol yn eitem o Ganolfan Wybodaeth i Bobl Ifanc Hafal a ariennir gan y Loteri Fawr. Er mwyn cael mynediad at y Ganolfan, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/yp_index.php

Mae adroddiad gan yr elusen iechyd meddwl YoungMinds yn dweud fod angen rhoi mwy o gymorth i bobl ifanc sydd yn hunan-niweidio.

Roedd mwy na 2,000 o bobl – gan gynnwys Meddygon Teulu, athrawon, pobl yn eu harddegau a’u rhieni – wedi eu cwestiynu am eu hagwedd tuag at tuag at hunan-niweidio ar gyfer yr adroddiad. Roedd ymchwilwyr wedi canfod na fyddai dau o bob tri pherson yn teimlo yn gyfforddus yn siarad gyda pherson ifanc sydd yn hunan-niweidio rhag ofn y byddent yn dweud y pethau anghywir wrthynt.

Roedd yr adroddiad, a enwir “Talking Taboos”, hefyd wedi canfod fod bron i hanner y 200 o feddygon a gwestiynwyd yn teimlo nad oeddynt yn deall pam y byddai rhywun yn dymuno niweidio ei hunan. Roedd mwy na 80% yn teimlo nad oeddynt wedi derbyn digon o hyfforddiant penodol a oedd yn ymwneud â hunan-niweidio.

Roedd yr adroddiad wedi galw am fwy o wybodaeth, ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o hunan-niweidio. Mae’n datgan fod gweithwyr iechyd proffesiynol angen hyfforddiant er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth am hunan-niweidio a sut i adnabod a chefnogi pobl ifanc.

Am fwy o wybodaeth, ac i lawrlwytho copi, ewch os gwelwch yn dda i: http://tinyurl.com/96k9pnp