Bethan Jenkins AC “yn dod i delerau ag iselder”

Mae’r Aelod Cynulliad Bethan Jenkins wedi ei gwahardd rhag gyrru am 20 mis ar ôl ôl iddi bledio’n euog i yrru o dan ddylanwad alcohol.

Roedd yr AC wedi cyhoeddi’r datganiad canlynol: “Mae hwn yn ddigwyddiad yr wyf yn difaru o waelod calon, ac rwyf yn ymddiheuro am fy ymddygiad.

“Bu hwn yn gyfnod anodd, lle dechreuais ddod i delerau ag iselder am y tro cyntaf.

Wrth ymateb i’r datganiad, dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Gymreig Hafal: “Os oes iselder neu unrhyw broblem iechyd meddwl arall gan rywun, y peth pwysig yw cael help. Eich meddyg teulu yw’r cyswllt cywir – ac mae yna wasanaethau newydd yn cael eu datblygu o fewn Gofal Cynradd sydd yn golygu bod mwy o gyfle gennych i dderbyn cwnsela yn hytrach na chynnig meddyginiaeth yn unig.

“Mae problemau iechyd meddwl yn medru effeithio ar grebwyll ac ymddygiad unigolyn er mai dim ond ychydig o bobl sydd yn mynd i drafferth gyda’r heddlu ac mae goblygiadau yn bosib wrth gwrs. Dyma pam mai hi mor bwysig fod pawb sydd â phroblem iechyd meddwl yn cael help cyn gynted â phosib.”