Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn defnyddwyr gwasanaeth ynghylch mynediad at therapiau seicolegol

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn defnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl fel rhan o adolygiad ynghylch mynediad at wasanaethau therapïau seicolegol/siarad ar draws Cymru.

Mae’r cwmni ymgynghori Health and Research Ltd wedi ei gomisiynu gan Lywodareth Cymru er mwyn canfod beth yw barn a phrofiadau defnyddwyr; maent hefyd wedi gosod arolwg ar-lein er mwyn i ddefnyddwyr ei gwblhau. Dyma’r linc: https://www.surveymonkey.com/s/psychological-treatment-experiences

Bydd yr ymgynghorwyr yn cyflwyno adroddiad ysgrifenedig o’u canfyddiadau i Lywodraeth Cymru. Bydd yr holl wybodaeth sydd yn cael ei rhannu yn parhau yn gyfrinachol.

Mae’r arolwg ar agor ar 20 Rhagfyr 2012. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch os gwelwch yn dda â Dr Eiddwen Thomas (eiddwen.thomas@gmail.com)