“Rhaid i ni ganolbwyntio ar gyflenwi”

Mae rhifyn newydd o Gyfnodolyn Iechyd Meddwl Cymru, rhifyn arbennig ar “Law yn Llaw at Iechyd Meddwl”, nawr ar gael ar-lein.

Mae’r cyfnodolyn yn dadansoddi ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’, sef Strategaeth iechyd meddwl 10 mlynedd y Llywodraeth yn ogystal ag edrych yn ôlar yr ymgyrch ‘Symud I Fyny’ ac archwilio’r materion sydd yn wynebu staff sydd yn gweithio yn y system cyfiawnder troseddol.

Er mwyn lawrlwytho’r cyfnodolyn, ewch os gwelwch yn dda i: http://www.mentalhealthwales.net/mhwcymraeg/journal.php