Lansio Canllaw Newydd i Fyfyrwyr

Mae Canolfan Ddysgu Genedlaethol Hafal wedi lansio canllaw newydd ar gyfer myfyrwyr sydd yn seiliedig ar brofiadau mwy na 1000 o bobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr ac mae wedi ei baratoi fel rhan o fenter arloesol sydd wedi ei hariannu gan Comic Relief.

Mae’r canllaw, ” Dull adferiad tuag at adfer o afiechyd meddwl”, wedi ei ddylunio ar gyfer myfyrwyr swyddogol ac answyddogol, a hynny ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol, nyrsio iechyd meddwl, meddyginiaeth, seicoleg a throseddeg a darparu cyflwyniad i ddull adferiad unigryw Hafal sydd wedi profi mor llwyddiannus ar gyfer cannoedd o ddefnyddwyr gwasanaeth dros y ddegawd ddiwethaf.

Mae’r canllaw wedi ei baratoi gan Hafal fel rhan o’r Prosiect Hyfforddi Cleifion Arbenigol sydd yn cael ei ariannu gan Comic Relief, ac ‘mae’n gyfle hyfforddi unigryw sydd wedi ei anelu at ddod ag arbenigedd y rhai hynny sydd â phrofiad uniongyrchol o afiechyd meddwl i gynulleidfa ehangach o fyfyrwyr, gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol, cyflogwyr, gwneuthurwyr polisi, defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.’

Wrth siarad am y fenter, dywedodd Nicola Thomas, Ysgrifennydd Cwmni Hafal: “Wrth adeiladu ar lwyddiannau’r Ganolfan Ddysgu Genedlaethol, ac yn enwedig y cyfraniad sydd wedi ei wneud gan ddefnyddwyr gwasanaeth fel ymgynghorwyr-hyfforddi, mae’r Prosiect Hyfforddi Cleifion Arbenigol wedi gweithio i ddatblygu hyfforddiant ar gyfer amryw o fudiadau yn y sectorau addysg, gwirfoddol, preifat a chyhoeddus.

“Drwy’r fenter newydd hon, mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn darparu ac yn datblygu cyrsiau ac yn ennill cymwysterau eu hunain yn y broses. Y nod yw ymrymuso’r defnyddwyr gwasanaeth yma a’r gofalwyr, rhoi cyfle iddynt arwain a lleihau stigma.

“Mae’r canllaw hwn yn rhan allweddol o’n strategaeth i ddarparu persbectif defnyddiwr gwasanaeth i weithwyr iechyd meddwl proffesiynol, a hynny er mwyn gwella arfer a chyflwyno ethos adferiad i mewn i wasanaethau.”

Er mwyn lawrlwytho’r canllaw, cliciwch yma os gwelwch yn dda.