Mark Drakeford yw Gweinidog Iechyd newydd Llywodraeth Cymru

Wrth ad-drefnu ei Gabinet, mae Carwyn Jones wedi apwyntio Mark Drakeford fel y Gweinidog Iechyd newydd ac mae’n disodli Lesley Griffiths (sydd yn dod yn Weinidog newydd ar gyfer Llywodraeth Leol a Busnes y Llywodraeth). Mae Gwenda Thomas yn parhau fel Dirprwy Weinidog ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol.Y tu hwn i’w yrfa fel AC ac aelod o’r Llywodraeth, mae’r Athro Drakeford yn ysgolhaig ym maes polisi cymdeithasol ac yn gyn-Gadeirydd ar y Pwyllgor Iechyd.

Am fwy o wybodaeth am y cabinet newydd, ewch i: http://wales.gov.uk/newsroom/firstminister/2013/130314reshuffle/?skip=1&lang=cy

Am fwy o wybodaeth am Mark Drakeford, ewch i: http://markdrakeford.com/