Mis Ymwybyddiaeth Budd-daliadau: Turn2us yn cynnig gwybodaeth a chyngor allweddol

Mae’r system fudd-daliadau yn mynd drwy rhai o’r newidiadau mwyaf mewn 60 mlynedd. Mae chwech o’r newidiadau mwyaf sylweddol fel a ganlyn:

• Cyflwyno’r Credyd Cynhwysol
• Cyflwyno’r cap ar fudd-daliadau
• Newid i’r Budd-dal Treth Cyngor
• Newidiadau o‘r Lwfans Byw i’r Anabl i’r Taliad Annibyniaeth Bersonol
• Newidiadau i’r Budd-dal Tai
• Newidiadau i’r Gronfa Gymdeithasol

Mae Turn2us, sef gwasanaeth elusennol sydd yn helpu pobl i gael mynediad at yr arian sydd ar gael iddynt (drwy fudd-daliadau lles, grantiau a help arall), yn cynnal ‘Mis Ymwybyddiaeth Budd-daliadau’ yn Ebrill. Mae Turn2us yn cynnig nifer o adnoddau defnyddiol ar eu gwefan sydd yn caniatáu chi i ganfod gwybodaeth am:

• Pa gymwysterau chi’n gymwys ar eu cyfer drwy ddefnyddio eu Cyfrifiannell Budd-daliadau yn rhad ac am ddim
• Dynodi os yw’r newidiadau yn mynd i effeithio arnoch chi a sut mae modd i chi baratoi eich hun
• Sut mae modd i chi dderbyn y newyddion am y newidiadau diweddaraf.

Er mwyn defnyddio’r gwasanaeth gwybodaeth ardderchog yma, ewch i: http://www.turn2us.org.uk/cymraeg/amdano_turn2us.aspx