“Pryderon ynghylch y nifer hynny sy’n cael eu cadw dan orchymyn yn sgil iechyd meddwl a’n cael eu dal yng nghelloedd yr heddlu”

Mae’r Weestern Mail wedi adrodd fod “bron i hanner y bobl hynny sydd ag afiechyd meddwl difrifol ac yn cael eu cadw dan orchymyn gan yr heddlu yn cael eu cludo i gelloedd yn hytrach nag ysbytai, a hynny er gwaethaf canllawiau sydd yn datgan y dylai hyn ond digwydd mewn amgylchiadau eithriadol.”

Tra bod gorsafoedd yr heddlu yn cael eu rhestru fel mannau diogel, dywed canllawiau Llywodraeth Cymru nad yw “defnyddio swyddogion a chyfleusterau’r heddlu o fudd i’r unigolyn pan fod yr unigolyn hwnnw angen gwasanaethau iechyd meddwl yn hytrach na gwasanaethau cyfiawnder troseddol.”

Ond mae ffigurau sydd wedi eu derbyn gan y papur newydd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn dangos fod 136 (49%) o’r rhai hynny sydd wedi eu cadw dan orchymyn gan Heddlu Gwent ym 2012 wedi eu cludo i orsafoedd yr heddlu.

Er mwyn darllen y stori lawn, ewch i: http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2013/04/02/concerns-over-number-of-mental-health-detentions-that-end-up-in-police-cells-91466-33098145/#ixzz2PapErduc