Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Ben-y-bont ar Ogwr

Roedd yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Ben-y-bont ar Ogwr heddiw. Mae’r stiwdio fudol ar leoliad ym Maes Parcio Tesco, Heol Quarella.

•       Ydefnyddiwr gwasanaeth Jo Roberts yn siarad â’r camera am ba mor bwysigyw  delio gyda materion ariannol yn y Cynllun Gofal a Thriniaeth: cliciwch yma er mwyn gwylio’rfideo.

•       Cliciwch yma er mwyn gwylio NigelGriffiths, Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghori Cymru Bipolar UK, yn siarad am ddiffyg mynediad at therapïauseicolegol.

Er mwyn gwylio’r ffilmiau blog, ewch i dudalenFacebook Hafal

Mae’rymgyrch Golau! Camera! EWCH! ymgyrchyn galw ar wasanaethau ar draws Cymru i ddarparu’r  Mesur Iechyd Meddwl newydda’r Strategaeth. Yn y ddwyflynedd ddiwethaf, mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi llwyddo i ymgyrchuo blaid cyfraith a pholisi newydd. Nawr, mae’n amser i weithredu’r geiriauhynny; dyma’r rheswm dros  Golau! Camera! EWCH!

Mae’rymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwlBipolar UK, Hafal a’r Mental Health Foundation. Bydd ein stiwdio fudol ar i’wganfod mewn 22 o ddigwyddiadau sirol lleol sydd i’w cynnal drwy’r haf. Bydd yrymgyrch yn dod i ben gyda digwyddiad carped coch yn y Senedd ar Ddiwrnod IechydMeddwl y Byd ym mis Hydref.

Mae’r  ymgyrch wedi ei chymeradwyo gan Diverse Cymru a fydd yn helpu i sicrhau fod yr ymgyrch hefyd yncyrraedd cymunedau lleiafrifol a chymunedau sydd o dan anfantais. Mae’r ymgyrchwedi derbyn cyllid gan y   Loteri Fawr sydd wedidyfarnu grant er mwyn prynu camerâu fideo a chyfarpar technegol ar gyfer y 22sir. 

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, cliciwch yma os gwelwch yn dda.