Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Fro Morgannwg

Mae’r ymgyrch Golau!Camera! EWCH! yn darlledu o’r Barri ym Mro Morgannwgheddiw. Mae’r stiwdio fudol ar leoliad yn  Sgwâr y Brenin yng nghanol ydref.

·        Mae’rdefnyddiwr gwasanaeth Barry Dix wedi bod yn siarad â’r camera ambwysigrwydd delio gyda llety yn y Cynllun Gofal a Thriniaeth a’r problemau ygall y “dreth ‘stafell wely” achosi: cliciwchyma er mwyn gwylio.

·         Cliciwch yma er mwyn gwylio SuzanneHudson, PrifWithredwr Bipolar UK, yn siarad am bwysigrwyddyr ymgyrch a gallu pobl yng Nghymru i sicrhau fod pethau’n digwydd! 

A dyma ychydig o newyddionffantastig: mae Hafal wedi derbyn £750,000 gan y Loteri Fawr er mwyn darparugwasanaeth ymyrraeth gynnar ar draws De Ddwyrain Cymru ar gyfer 600 o boblifanc rhwng  14 a 25 sydd yn profi neu mewn peryg o brofi seicosis. Mae Hafal yn disgwyl ymlaen i drafod y prosiect newydd gyda’r mudiadau partner!Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! ymgyrch yn galw arwasanaethau ar draws Cymru i ddarparu’r  Mesur Iechyd Meddwl newydd a’r Strategaeth. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, maedefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi llwyddo i ymgyrchu o blaid cyfraith apholisi newydd. Nawr, mae’n amser i weithredu’r geiriau hynny; dyma’r rheswmdros  Golau! Camera! EWCH!

Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn cael ei chefnogi gan yrelusennau iechyd meddwl Bipolar UK, Hafal a’r Mental Health Foundation. Bydd ein stiwdio fudol ar i’w ganfod mewn 22 oddigwyddiadau sirol lleol sydd i’w cynnal drwy’r haf. Bydd yr ymgyrch yn dod iben gyda digwyddiad carped coch yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ymmis Hydref.

Mae’r  ymgyrch wedi eichymeradwyo gan Diverse Cymru a fydd yn helpu i sicrhau fod yrymgyrch hefyd yn cyrraedd cymunedau lleiafrifol a chymunedau sydd o dananfantais. Mae’r ymgyrch wedi derbyn cyllid gan y   Loteri Fawr sydd wedi dyfarnu grant er mwyn prynucamerâu fideo a chyfarpar technegol ar gyfer y 22 sir. 

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, cliciwch yma os gwelwch yn dda.