Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Rondda Cynon Taf

Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Rondda Cynon Taf heddiw. Mae’rstiwdio fudol ar leoliad yn Hafal RCT yn Aberaman.

·        Mae’r defnyddiwr gwasanaeth RCT Gerwyn Jones wedi bod yn siarad â’rcamera am faint y mae trafod ei afiechyd gyda phobl yn ei gymuned wedi bod ynbrofiad therapiwtig ac wedi ei ymrymuso: cliciwch yma i wylio.

·        Mae’r defnyddiwr gwasanaeth Ioan Bevanwedi derbyn gwasanaethau iechyd meddwlardderchog ond mae’n canfod nad yw mynediad at weithwyr iechyd meddwlallweddol  mor hawdd ag ydoedd:cliciwch yma i wylio’r blogffilm.

Mae’rymgyrch Golau! Camera! EWCH! ymgyrch yn galw ar wasanaethau ar draws Cymru iddarparu’r  Mesur Iechyd Meddwl newydda’r Strategaeth. Yn y ddwyflynedd ddiwethaf, mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi llwyddo i ymgyrchuo blaid cyfraith a pholisi newydd. Nawr, mae’n amser i weithredu’r geiriauhynny; dyma’r rheswm dros  Golau! Camera! EWCH!

Mae’rymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwlBipolar UK, Hafal a’r Mental Health Foundation. Bydd ein stiwdio fudol ar i’wganfod mewn 22 o ddigwyddiadau sirol lleol sydd i’w cynnal drwy’r haf. Bydd yrymgyrch yn dod i ben gyda digwyddiad carped coch yn y Senedd ar Ddiwrnod IechydMeddwl y Byd ym mis Hydref.

Mae’r  ymgyrch wedi ei chymeradwyo gan Diverse Cymru a fydd yn helpu i sicrhau fod yr ymgyrch hefyd yncyrraedd cymunedau lleiafrifol a chymunedau sydd o dan anfantais. Mae’r ymgyrchwedi derbyn cyllid gan y  Loteri Fawr sydd wedidyfarnu grant er mwyn prynu camerâu fideo a chyfarpar technegol ar gyfer y 22sir. 

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, cliciwch yma os gwelwch yn dda.