Golau! Camera! EWCH! yn lansio yn y Senedd a’r ymgyrch yn cyrraedd Castell-nedd Port Talbot

Lansiwyd Golau! Camera! EWCH!, ymgyrch arloesol 2013 sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr yng Nghymru, yn swyddogol yn y Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd ddoe (9fed o Fai) gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC.

Roedd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru wedi mynychu’r digwyddiad yn ogystal ag ACau, gwneuthurwyr polisi a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Er mwyn gwylio ffilm o’r lansiad gan gynnwys araith y Gweinidog a’r geiriau o gefnogaeth gan yr Aelodau Cynulliad Leanne Wood (Arweinydd Plaid Cymru), Mark Isherwood (y Blaid Geidwadol), Kirsty Williams (Arweinydd, Democratiaid Rhyddfrydol) a Ken Skates (Llafur, Cadeirydd y Grŵp Hollbeidiol ar Iechyd Meddwl), cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Heddiw (10fed o Fai), mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! ar leoliad yng Nghastell-nedd Port Talbot ac mae’r stiwdio fudol nawr yn darlledu o ganol tref Castell-nedd.

Er mwyn gwylio ffilm o’r digwyddiad, gan gynnwys y cyn-ddefnyddiwr gwasanaeth a’r gofalwr, Brian Tampin, yn siarad â’r camera am ei wasanaeth Meddyg Teulu lleol, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Er mwyn gwylio ffilm o David Crepaz-Keay yn sôn am bwysigrwydd trafod materion ariannol mewn Cylluniau Gofal a Thriniaeth, cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Er mwyn gwylio’r holl blogiau ffilm o’r ymgyrch hyd yma, ewch os gwelwch yn dda i dudalen Facebook Hafal.

Cefndir yr ymgyrch
Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! ymgyrch yn galw ar wasanaethau ar draws Cymru i ddarparu’r Mesur Iechyd Meddwl newydd a’r Strategaeth. Yn y ddwy flynedd ddiwethaf, mae defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr wedi llwyddo i ymgyrchu o blaid cyfraith a pholisi newydd. Nawr, mae’n amser i weithredu’r geiriau hynny; dyma’r rheswm dros Golau! Camera! EWCH!

Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Bipolar UK, Hafal a’r Mental Health Foundation. Bydd ein stiwdio fudol ar i’w ganfod mewn 22 o ddigwyddiadau sirol lleol sydd i’w cynnal drwy’r haf. Bydd yr ymgyrch yn dod i ben gyda digwyddiad carped coch yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ym mis Hydref.

Mae’r ymgyrch wedi ei chymeradwyo gan Diverse Cymru a fydd yn helpu i sicrhau fod yr ymgyrch hefyd yn cyrraedd cymunedau lleiafrifol a chymunedau sydd o dan anfantais. Mae’r ymgyrch wedi derbyn cyllid gan y Loteri Fawr sydd wedi dyfarnu grant er mwyn prynu camerâu fideo a chyfarpar technegol ar gyfer y 22 sir.

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch, cliciwch yma os gwelwch yn dda.