Lansio’r Ymgyrch “Golau! Camera! EWCH!” yn y Cynulliad Cenedlaethol yr Wythnos Hon

Bydd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC yn lansio’r ymgyrch genedlaethol sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn Adeilad y Pierhead ar ddydd Iau, 9fed o Fai

Bydd Golau! Camera! EWCH!, ymgyrch arloesol 2013 sydd yn cael ei harwain gan ddefnyddwyr gwasanaeth iechyd meddwl a gofalwyr yng Nghymru, yn cael ei lansio yn swyddogol yn y Cynulliad Cenedlaethol dydd Iau hwn (9fed o Fai) gan y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford AC. Bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru yn mynychu’r digwyddiad yn ogystal ag ACau, gwneuthurwyr polisi a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Yn ystod y dydd, bydd y sawl sydd yn mynychu yn medru cofnodi eu barn ar ddyfodol gwasanaethau iechyd meddwl yn stiwdio fudol Golau! Camera! EWCH! a fydd wedi ei lleoli y tu allan i Adeilad y Pierhead gyda bws meicro VW eiconig Hafal.

Wrth siarad am yr ymgyrch, dywedodd Sue Wigmore, Rheolwr Hunanreoli a Chymru yn Bipolar UK: “Wedi cyflwyno’r Mesur a’r Strategaeth, mae hwn yn gyfle gwych i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr i sicrhau bod y geiriau yma’n cael eu gweithredu a hefyd yn rhoi adborth ar y gwasanaethau yn eu hardaloedd.”

Dywedodd Bill Walden-Jones, Prif Weithredwr Hafal: “Rydym wedi ymrwymo i roi llais i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr a sicrhau bod gwneuthurwyr polisi yn eu clywed. Ffilm yw’r cyfrwng perffaith ar gyfer hyn. Bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru yn cael y cyfle i fod y tu nôl a’r tu blaen i’r camera er mwyn cofnodi eu negeseuon a rhannu eu profiadau o wasanaethau iechyd meddwl.”

Dywedodd David Crepaz-Keay, Pennaeth Ymrymuso a Chynhwysiant Cymdeithasol yn y Sefydliad Iechyd Meddwl: “Mae pobl sydd angen neu’n defnyddio ein gwasanaethau iechyd meddwl yn gwybod beth sy’n gweithio a’r hyn na sy’n gweithio. Dyma’n cyfle ni i ddefnyddio ein profiad o’r gorau a’r gwaethaf o’r hyn sydd gan Gymru i’w chynnig a rhannu’r hyn yr ydym wedi dysgu gyda phobl sydd yn meddu ar y pŵer i wneud gwahaniaeth.”

Mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn cael ei chefnogi gan yr elusennau iechyd meddwl Bipolar UK, Hafal a’r Sefydliad Iechyd Meddwl. Yn ystod yr haf, bydd defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Cymru yn cynhyrchu eu ffilmiau blog eu hunain a fydd yn cyfeirio gwneuthurwyr polisi lleol a chenedlaethol at arferion da mewn gwasanaethau iechyd meddwl ar draws Cymru – ac yn amlygu diffygion lleol yn y broses o gyflenwi gwasanaethau. Byddwn yn siarad â’r camera am y newidiadau yr ydym am weld yn cael eu cyflwyno i wasanaethau o ganlyniad i’r gyfraith a pholisi cyffrous newydd yma.

Yn benodol, mae’r ymgyrch yn galw am:

• cynlluniau Gofal a Thriniaeth o safon uchel i bawb sydd yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd
• dewis a rheolaeth lawn i ddefnyddwyr gwasanaeth o ran cynnwys y Cynlluniau Gofal a Thriniaeth
• cyflenwi gwasanaethau iechyd meddwl safonol yn gyflym mewn ymateb i’r Cynlluniau hynny ac anghenion pobl ag afiechyd meddwl difrifol sydd yn defnyddio gwasanaethau gofal cynradd
• diwygio gwasanaethau ymhellach er mwyn cynyddu rheolaeth defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr dros ddewis a chomisiynu gwasanaethau
• cam tuag at y nod hirdymor o sicrhau cydraddoldeb llawn yng nghymdeithas Cymru ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr gan gynnwys mynediad cyfartal at iechyd a gofal cymdeithasol, tai, incwm, addysg a chyflogaeth

Mae’r stiwdio fudol ar leoliad mewn 22 digwyddiad sirol lleol sydd yn cael eu cynnal drwy gydol yr haf. Bydd yr ymgyrch yn dod i ben gyda digwyddiad carped coch yn y Senedd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd ym mis Hydref.