Cyn glaf iechyd a fu yn yr ysbyty yn cael ei ysbrydoli i newid y system!

“Crwydro’r coridorau, eistedd yn yrystafelloedd cymdeithasu, aros am eich swper neu lwyth o feddyginiaeth a gwyliotic toc y cloc…”

Dyma sut y mae’rdefnyddiwr gwasanaeth Lee McCabe o Ferthyr yn disgrifio ei amser mewnysbyty seiciatryddol. Cliciwchyma er mwyn gwylio ei blog ffilm sydd yn disgrifio sut y maewedi teithio i newid amodau ysbyty er gwell.

Roedd Lee ynsiarad yn nigwyddiad  Golau! Camera! EWCH! heddiw a oedd wedi arwain at y stiwdio fudol yn darlledu o  HafalMerthyr, Ystâd Ddiwydiannol Pant, Dowlais. Os ydych am wylio mwy o blogiauffilm, ewch i dudalen FacebookHafal.

·        Mae David Crepaz-Keay yn gweithio fel Pennaeth Ymrymuso a ChynhwysiantCymdeithasol yn y Sefydliad Iechyd Meddwl ac wedi  ymweld â gwledydd megisMalawi, Namibia a’r Swistir ond diolch i ymgyrchoedd fel Golau! Camera! EWCH!, mae’nmwynhau ei waith fwyaf yma yng Nghymru. Dewch i ganfod pam drwy wylio ei araithyn lansiad yr ymgyrch.

·        Mae’rholl siarad am ffilmiau wedi ein harwain i feddwl: pa rai o’r ffilmiau sy’ntrin a thrafod iechyd meddwl orau? Er mwyn ymuno â’r drafodaeth ar Facebook, dilynwchy linc yma.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.