Mark Drakeford AC yn gwrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr yn Sain Ffagan

Yn nigwyddiad Golau! Camera! EWCH! yng Nghaerdydd heddiw, roedd yr AelodCynulliad lleol Mark Drakeford – sydd hefyd yn Weinidog Iechyd a GwasanaethauCymdeithasol a lansiodd yr ymgyrch ym mis Mai – wedi cwrdd â defnyddwyrgwasanaeth a gofalwyr er mwyn siarad am eu profiadau a’u gobeithion amwasanaethau iechyd meddwl. Cliciwchyma er mwyn gwylio’r hyn sydd wedi ei ddarlledu o ddigwyddiad heddiw. 

·        Mae Junaid Iqbal yn ofalwr ac yn Arweinydd Practis yn Hafal Caerdydd. Mae’nbryderus fod Asesiadau Gofalwyr – fel Cynlluniau Gofal a Thriniaeth – aKevin Brennan AS yn hollol ddiwerthoni bai fod gwasanaethau yn cael eu cyflenwi a bod anghenion yn cael eudiwallu. Cliciwch yma er mwyn gwylio eu ffilm blog. 

·        Paraglenni teledu sydd yn delio gydag iechyd meddwl orau? A yw’r Americanwyr ynarwain y ffordd?  Cliciwch yma ermwyn darllen erthygl am y math newydd o raglenni teledu sydd yn portreaduafiechyd meddwl.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau!! Camera! EWCH!, cliciwch yma os gwelwch yn dda.