A yw gweithwyr iechyd proffesiynol yn clywed yr hyn sydd gan ofalwyr i’w ddweud?

Heddiw, mae’r stiwdio Golau!Camera! EWCH! yn darlledu o Sir Fynwy.

A ydych chi ynofalwr? A ydych yn teimlo fod rhywun yn gwrando arnoch? Mae Janice, gofalwr o Sir Fynwy, wedisiarad yn y stiwdio am yr angen i weithwyr iechyd proffesiynol i wneud pwynt owrando ar ofalwyr gan ddweud:  “Nid ydynt wedi rhoi’r amser i mi mewngwirionedd i ganfod sut hwyl sydd wedi bod ar fy ngŵr a disgrifio iddynt hefydsut y mae’n ymddwyn… byddai hyn oll yn chwarae rhan er mwyn sicrhau ei fod ynderbyn y driniaeth gywir.”  Cliciwchyma er mwyn gwylio blog ffilm Janice.

Yn lansiad Golau! Camera! EWCH! ym mis Mai, dywedoddNigel Griffiths, Cadeirydd Pwyllgor Ymgynghori Cymru Bipolar UK: “Mae’rgeiriau gan bawb erbyn hyn ond mae’n rhaid i weithredu nawr.” Cliciwchyma er mwyn gwrando ar Nigel yn siarad am ei obeithion ar gyfer yrymgyrch.

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.