Cyngor i ofalwyr: “Siaradwch ag unrhyw un a phawb!”

Heddiw, roeddy stwidio Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Sioe Frenhinol Cymru, Llanfair ymMuallt,  Powys.

“Siaradwch ag unrhyw un a phawb!” Dyna’r cyngor ganSteve a Liz sydd ynofalwyr o Bowys oherwydd drwy siarad â chynifer o bobl ag sydd yn bosib, dyma’rffordd orau i gael gafael ar y wybodaeth a’r gwasanaethau sydd angen arnoch. Cliciwchyma er mwyn gwylio blog ffilm Steve a Liz ynglŷn â sut i ganfod ycymorth gorau.

Yn ei blog ffilm, mae’r defnyddiwr gwasanaeth  Barry wedi siarad am bwysigrwydd caelhunanwerth gan ddweud “rydych yn bwysig ac ni ddylech adael i bobl gymrydmantais ohonoch byth”: cliciwchyma am fwy o wybodaeth.

Ermwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yndda.