Heddiw, mae stiwdio Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Dorfaen!

Heddiw, maestiwdio Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o Dorfaen!

Yn ystod yr ymgyrchGolau! Camera! EWCH!, rydym ym gofyn am adborth ynghylch sut y mae y CynlluniauGofal a Thriniaeth newydd yn rhoi llais i gleifion. Dywedodd Steve,defnyddiwr gwasanaeth o Dorfaen, wrthym: “Mae’r Cynllun Gofal aThriniaeth yn rhoi’r pŵer i ymrymuso… mae hawl gyfreithiol gennym i fynegibarn.” Cliciwchyma  er mwyn clywed ef yn sôn am gael ei ymrymuso gan yCynllun.
 
Roedd Michelle,defnyddiwr gwasanaeth arall o Dorfaen, wedi dweud wrthym sut y mae’r CynllunGofal a Thriniaeth yn caniatau iddi gymryd camau ymarferol at adferiad: cliciwchyma er mwyn gwylio blog Michelle.

Am gyngor ynglŷn ag elwao’r mwyaf o’r Cynllun Gofal a Thriniaeth, cliciwchyma.

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.