Chris yn trafod cysondeb: Ni ddylech gael eich danfon o’r naill berson i’r llall

“Nid darn o gig ydych, ac felly ni ddylech gael eich trosglwyddo o’r naillberson i’r llall,”  dywed Chris o OgleddCymru: cliciwchyma er mwyngwylio blog Chris ar bwysigrwydd cael cysondeb pan ddaw hi at adeiladuperthynas gyda gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol.

Heddiw, mae’r stiwdio Golau! Camera! EWCH! yn darlledu o YnysMôn. Mae’r gofalwr Pam yn blogio am bwysigrwydd rhoi seibiant i ofalwyr ganddweud “Mae bron yn wir fod edrych ymlaen at y seibiant yn fwy pwysig na’rseibiant ei hun – edrych ymlaen at y gofod”. Cliciwchyma er mwyndarllen mwy…

Ermwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yndda.