Richard: “Rwy’n medru rhoi 100% o ran mewnbwn i’m cynllun gofal”

Mae’rCynllun Gofal a Thriniaeth yn “ddarn o waith dyddiol, byw” dywedodd ydefnyddiwr gwasanaeth Richard yn nigwyddiad Golau! Camera! EWCH! heddiwyn Wrecsam. Wrth siarad yn y stiwdio, ychwanegodd ef: “Mae’r Cynllun yn cael ei ddiweddaru’nbarhaus ac rwy’n medru rhoi 100% o ran mewnbwn iddo”: cliciwchyma er mwyn gwrando ar paham y mae Richard yn credu fod yCynllun yn wych.

Roedd y defnyddiwr gwasaaneth David wedi symud i mewn i’w fflat eihun yn ddiweddar ar ôl byw mewn llety â chymorth am fwy na 16 mlynedd: cliciwchyma er mwyn gwrando ar David yn trafod sut y mae hyn wedi helpuei adferiad – ac i gael gwibdaith o gwmpas ei gartref newydd!

Ermwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yndda.