Shelley yn siarad am bwysigrwydd bod yn hyderus

 “Chi yw’r person syddyn cadw’r person yna mewn swydd – yn y pendraw felly, mae’n rhaid iddynt wrandoarnoch.” Dyma gyngor y defnyddiwr gwasanaeth Shelley o Sir Fflint a fu’nsiarad yn y stiwdio heddiw am bwysigrwydd adeiladu hyder er mwyn siarad yn agoredgyda gweithwyr iechyd proffesiynol a gofyn am wasanaethau: cliciwchyma er mwyn gwylio blog Shelley.

Dywedodd y gofalwyr Evelyn o Sir Fflint fod yperson y mae’n gofalu amdano yn meddu ar gynllun gofal annigonol: cliciwchyma er mwyn gwrando ar Evelyn ynesbonio sut y mae’n paratoi am yr adolygiad cynllun gofal sydd ar findigwydd. 

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.

Diolch i “For Every Occasion:” www.foreveryoccasion.co.uk ac i  “Dr Zigs” www.drzigs.com am gefnogi ein digwyddiad!