Cyngor gan Bethan yng Ngwynedd: “Adolygwch eich Cynllun Gofal yn rheolaidd!”

“Mae Cynlluniau Gofal aThriniaeth yn ddefnyddiol iawn ar yr eiliad sydd ohoni, ond weithiau, maeanghenion rhywun yn medru newid mewn rhai oriau,” dywedodd Bethan o Wynedd: cliciwchyma ermwyn gwylio blog Bethan ynghylch pam ei bod hi’n hanfodol i chi adolygu eichCynllun yn rheolaidd.

Heddiw, mae’rymgyrch yn darlledu o Wynedd. Mae Alun o Wynedd wedi recordio neges ddwyieithogar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ynghylch yr angen i heriogweithwyr iechyd proffesiynol gan ddweud: “Chi sy’n berchen ar eich corffeich hun! Gofynnwch gwestiynau!” Cliciwchyma am fwy…

Er mwyncanfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.