Maggie o Sir Gaerfyrddin: rhowch gyfle i ni roi mewnbwn i’r cynllun gofal!

Mae Maggie, gofalwr o Sir Gaerfyrddin, a’r person y mae’n gofalu amdano, wedi cael trafferthion sylweddol wrth geisio cynnig mewnbwn i’r cynllun gofal; cliciwch yma er mwyn gwrando ar stori Maggie.

Ddoe, roedd y digwyddiad sirol olaf o Golau! Camera! EWCH! wedi ei gynnal yng Nghaerfyrddin. Mae’r defnyddiwr gwasanaeth  Jake wedi blogio am y manteision therapiwtig a ddaw wrth syrffio gan ddweud: “Cyn gynted ag wyf yn y dŵr, nid wyf yn poeni am ddim byd arall – rydych yn anghofio am bob dim!” Cliciwch yma am fwy.

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.