Paul o Benfro yn trafod sut oedd therapi celf wedi rhoi pwrpas newydd i’w fywyd

Mae Paul wedi elwa o wasanaeth therapi celf anhygoel sydd wedi ysbrydoli eiangerdd dros baentio ac wedi caniatáu iddo fynegi ei deimladau: cliciwchyma er mwyngwylio blog Paul ar fuddion sylweddol therapi celf.

Heddiw, mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yn darlledu oDdinbych-y-pysgod. Mae’r gofalwr Ian wedi blogio am yr angen i newid yberthynas rhwng gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol gan ddweud: “Maeyna wal rhwng y gofalwr a’r bobl feddygol broffesiynol ac nid ydynt am i ni eidringo!” Cliciwchyma er mwynclywed mwy.

Ermwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yndda.