Ruth yn sôn am y newid a brofodd wrth symud o Loegr i Gymru

Roedd Ruth o Geredigionwedi profi newid sylweddol yn y ffordd y mae gwasanaethau iechyd meddwl yn caeleu darparu pan symudodd o Loegr i Gymru: cliciwchyma er mwyn gwylio blog Ruth ar y gwahaniaethau rhwng y dulliau Cymreig aSaesnig. 

Heddiw,mae’r ymgyrch Golau! Camera! EWCH! yng Ngheredigion. Mae’r defnyddiwrgwasanaeth  Joanna wedi blogio am y buddion therapiwtig enfawr y mae’nprofi wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau gan ddweud: “Rwyf wrth fy moddyn mynd allan o’r tŷ, mae’n gwneud i mi deimlo’n hapus iawn!” Cliciwchyma er mwyn gwrando ar Joanna yn siarad am sut y mae’n elwa o wasanaethcyfeillio…

Er mwyn canfod mwy am yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!,cliciwch yma os gwelwch yn dda.