Papur newydd The Sun yn cyhoeddi cywiriad o’i bennawd ‘1,200 wedi eu lladd gan gleifion gwallgof’

Yn dilyn yr ymatebcyhoeddus a’r alwad am newyddiaduraeth well gan elusennau iechyd meddwl, maepapur-newydd The Sun wedi cyhoeddi cywiriad o’i bennawd ar dudalen flaen ypapur a gyhoeddwyd yn gynharach yr wythnos hon, sef “1,200 killed bymental patients”.

Roedd y stori yn honni bod 1,200 o bobl wedi eu lladd gan ‘gleifionwallgof’ yn y ddeng mlynedd diwethaf ond roedd elusennau iechyd meddwl wedidadlau fod yr ystadegyn hwn yn hynod ddadleuol.

Wrth gyhoeddi’r cywiriad, dywedodd y papur-newydd:  “Mae The Sunyn cydnabod nad yw’r rhan fwyaf o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn periunrhyw fygythiad i unrhyw un ac yn llawer mwy tebygol o gyflawni hunanladdiadneu niweidio eu hunain yn hytrach na bod yn beryg i eraill.” 

Roedd 80,000 0 boblwedi arwyddo deiseb Change.org  yr athrawes seicoleg RhiannonLockley a oedd yn gofyn am gywiriad.