Ymchwiliad yn awgrymu fod gwasanaethau iechyd meddwl Lloegr mewn cyflwr argyfyngus

Mae ymchwiliad gan y BBC a chylchgrawn  Community Care yn awgrymu fod gwasanaethau iechyd meddwl yn Lloegr mewn “argyfwng”. Mae’rymchwiliad yn canfod fod mwy na 1,500 o welyau yn Lloegr wedi cau mewnblynyddoedd diweddar ac mae’r lefel cyfartalog o welyau iechyd meddwl sydd wedieu meddiannu mewn unedau oedolion aciwt a seiciatreg nawr yn 100%.

Er mwyndarllen  y stori lawn, ewch i: http://www.bbc.co.uk/news/health-24537304

Dywedodd y Gweinidog Gofal Norman Lamb: “Mae’r lefelau cyfredol ofynediad at driniaeth iechyd meddwl yn annerbyniol. Mae yna ragfarn sefydliadolyn y GIG yn erbyn iechyd meddwl ac rwy’n benderfynol o roi diwedd ar hyn.”  

Dywedodd Prif Weithredwr Hafal, prif elusen Cymru ar gyfer pobl sydd agafiechyd meddwl difrifol a’u gofalwyr: “Nid oes dim byd i awgrymufod gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn well na’r rhai hynny yn Lloegr -yn wir, mae’n weddol amlwg ein bod y tu nôl o ran  moderneiddio gofal ysbyty – nid yr un peth âchapasiti gwelyau ond mae dal yn ddiffyg sylweddol.”

Er mwyn darllenymateb Bill yn llawn i’r ymchwiliad, ewch i: http://billwaldenjones.blogspot.co.uk/2013/10/institutional-bias.html

Er mwyn caeldadansoddiad o’r stori, ewch i: http://www.communitycare.co.uk/mental-health/