Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU

MaeHafal wedi ennill Gwobr gan Gymdeithas Dull Rhaglen Ofal y DU, a hynny yn ycategori “Rhagoriaeth wrth Ddarparu gwybodaeth am y Broses Gofal i DdefnyddwyrGwasanaeth a/neu Ofalwyr” yn sgil y cwrs hyfforddi ‘Sut i gael Cynllun Gofal aThriniaeth gwych’! Dyma Denise Charles ac Anthony Thomas yn derbyn ytystysgrifau. Am fwy o wybodaeth am y cwrs hyfforddi newydd, ewch i:http://www.hafal.org/hafal/greatCTP.php