Pryder ynghylch y nifer o bobl ag afiechyd meddwl sy’n cael eu dal yn y ddalfa gan yr heddlu yng Nghymru

Mae ynaalwadau wedi eu gwneud i ostwng y nifer o bobl yng Nghymru sy’n cael eu dal yny ddalfa gan yr heddlu tra’n meddu ar broblemau iechyd meddwl:
Roedd Pennaeth Gwasanaethau Cenedlaethol Hafal Penny Cram wedi siarad am ymater ar Radio Wales bore yma (ewch i ; mae’n cychwyn yma @ 2:07:45).

Dywedodd Penny: “Mae Hafal yn cytuno yn llwyr gyda Choleg Brenhinol ySeiciatryddion mai nad cell heddlu neu garchar yw’r lle mwyaf therapiwtig argyfer unrhyw un sydd ag afiechyd meddwl.

“Os ydych yn chwilio’n ddyfnach i mewn i’r ystadegau sydd gan y BBC,byddwch yn gweld nad yw y rhan fwyaf o bobl sydd wedi eu harestio o danadran  136 o’r Ddeddf Iechyd Meddwl ddimyn cael eu hystyried yn addas i gael eu hatgyfeirio ymlaen i wasanaethau iechydmeddwl. Fel arfer, mae’r bobl yma yn cael eu rhyddhau yn ôl i mewn i’r gymunedheb unrhyw gymorth a gwasanaethau i’w cefnogi ac eithrio atgyfeiriadau ganFeddyg Teulu.

“Mae Hafal yn gweithio yn galed iawn ar hyn o bryd gyda Heddlu De Cymru, yDirprwy Gomisiynydd Heddlu, Mr Dave Francis, a Bwrdd Iechyd Caerdydd er mwyndatblygu gwasanaeth sydd yn adnabod y bobl sydd fwyaf agored i niwed ar adeg oargyfwng neu wrth iddynt gael eu harestio fel bod modd rhoi gwasanaethau pwysigar waith yn y gymuned sydd yn osgoi’r person hwnnw rhag dod yn ôl drwy’r systemeto.” 

Am fwy o wybodaeth am wasanaeth cyfiawnder troseddol Hafal, ewch i  @ http://www.hafal.org/hafal/cymraeg/criminaljustice.php