Y GYNHADLEDD HYDREF ORAU ETO?

Cawsomddiwrnod ffantastig ddoe yng Nghynadledd Hydref Hafal 2013 yn Llanfair ymMuallt. Roedd gweithgareddau yn cynnwys gweithdai cerddoriaeth, Tai Chi,rali defnyddwyr a gofalwyr a “The Haftas” – seremoni wobrwyo iddathlu gwaith y gwneuthurwyr ffilm a fu’n cymryd rhan yn yr ymgyrch Golau!Camera!  EWCH! eleni.

Er mwyn darllen adroddiad yr ymgyrch Golau! Camera! EWCH!, gallwch fynd i :http://www.hafal.org/hafal/pdf/REPORT_7_welsh_B.pdf  – in Builth Wells, Wales